Начало / За нас
wood

Нашата мисия

В АНАКАЙ ФОРЕСТ вярваме, че устойчивото стопанисване и ползване на горите означават по-здравословен свят за бъдещите поколения. За нас е важно клиентите ни – собственици на гори, да получат отличен краен ефект – здрава жизнена гора и висок финансов резултат.

wood

Нашата визия

Стремим се да развиваме високотехнологичен и природосъобразен дърводобив. За нас е важно да поддържаме качество и устойчивост на всички нива – бизнес, работна ръка, природа.

wood

Нашата стратегия

Наблюдение → анализ → усъвършенстване.

Нашите FOREST ценности

  • F (FAMILY) В нашата работа СЕМЕЙСТВОТО изпълнява важна роля. Като семейна компания се стараем да се развиваме устойчиво и разчитаме на следващите поколения, защото да сме сплотени носи сила, да вървим заедно означава напредък, а работата заедно води до успех.
  • O (OPPORTUNITY) – ние вярваме, че винаги има по-добър път, затова използваме всяка ВЪЗМОЖНОСТ да се учим и да търсим нови решения
  • R (RESPONSIBILITY) ОТГОВОРНОСТ – ние изпълняваме своите ангажименти, фокусираме се върху качеството, а най-добрата оценка за нашата работа са ДОВОЛНИТЕ клиенти
  • Е (EXCELLENCE) ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – в АНАКАЙ ФОРЕСТ ЕООД не спираме да работим за постигане на по-високи резултати
  • S (SUSTAINABILITY) УСТОЙЧИВОСТ – наша отговорност е разумното ползване на дървесните ресурси, затова се стараем да използваме практики за устойчиво горско стопанство и да внедряваме технологии на дърводобив, които не оказват отрицателно влияние върху горските екосистеми. В допълнение на това разчитаме на компетентни и проактивни служители – едно от важните условия за дългосрочен успех и стабилна конкурентноспособност сега и в бъдеще
  • T (TRUST) ДОВЕРИЕ – градим отношенията с нашите служители и клиенти чрез взаимно доверие и прямота. "

Кои сме ние

Анастас Кайков

Анастас Кайков е основател и управител на „АНАКАЙ ФОРЕСТ“ ЕООД. По образование е инженер по горско стопанство. Професионалният му път започва в Държавно горско стопанство - Смолян, където с течение на времето израства в йерархичната структура от горски стражар до старши лесничей. Преди да учреди дружеството "АНАКАЙ ФОРЕСТ", работи като лесовъд за различни собственици на гори, горски кооперации и други фирми, занимаващи се с дърводобив, дървопреработка и търговия с дървесина, където има възможност да добие разностранен и ценен опит в сферата на горското стопанство. Въпреки че започва от нулата в частния бизнес, благодарение на предприемаческия си дух успява да развие фирмата до предприятие с образовани работници и машини на високо технологично ниво.

image of elena

Елена Кайкова

Голяма част от професионалния си опит Елена получава в Държавно горско стопанство - Смолян, където през 2002 г. стартира нейната кариера. За кратко работи като лесовъд в Община Смолян, след което печели конкурс за длъжността "Главен експерт - стопанисване на горите" в Регионална дирекция по горите - Смолян. В последните години като главен експерт активно води занимания с деца сред природата, чиято основна мисия е да бъде посято семенцето на осъзнатото уважение към професията на Лесовъда и към Горите, като наше безценно природно богатство. През 2020 г. решава да подпомогне семейния бизнес и се присъединява към АНАКАЙ ФОРЕСТ ЕООД. Образование - инженер по горско стопанство.